Homeभजनथे तो अरोगोजी मदन गोपाल | The aarogoji madan Gopal

थे तो अरोगोजी मदन गोपाल | The aarogoji madan Gopal

थे तो अरोगोजी मदन गोपाल,

कटोरो ल्याई दूध को भर्यो ।। टेर ।।

दूदाजी म्हाने दी भोलावण,

जद मैं आई चाल ॥

धोली धेनु को दूध गरम कर ल्याई मिसरी घाल ॥

क्यांन रूस्या हो थे नंदजी का लाल ॥ १ ॥

किण विध रूठ रह्या हो लाला,

कारण कहो महाराज।

दूध कटोरो धर्यो सामने पीवन की काँई लाज ॥

भूखाँ मरताँ रा चिप जासी थारौँ गाल ॥ २ ॥

श्याम सलोने दूध अरोगो,

साँची बात बताऊँ ।

बिना पियाँ यो दूध कटोरो,

पाछी मैं नहीं जाऊँ ॥

देऊँ साँवरिया चरणाँ में देही डाल ॥ ३ ॥

करुणा सुनकर डरिया प्रभुजी,

मन्द मन्द मुसकात ।

गट-गट दूध पीवण ने लाग्या,

चार भुजा रा नाथ ॥

साँवरो राखे है भगताँरी जाती लाज ॥ ४ ॥

मीरा नृत्य करे प्रभु आगे,

हरख्यो सारो साथ ।

भक्ताँ के बस में गिरधारी,

चार भुजा रो नाथ प्यारो लागेजी वो गिरधारी लाल ॥ ५ ॥

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments